Co je to Biofeedback?

Biofeedback je metoda, která Vám umožní ovládat své mozkové vlny. Jedná se o sebe-učení mozku pomocí tzv. biologické zpětné vazby. Když dostanete okamžitou, cílenou a přesnou informaci o činnosti svých mozkových vln, můžete se naučit, jak je uvést do souladu.


EEG - Biofeedback

 
EEG biofeedback je vysoce specifická metoda pro posílení žádoucí aktivace nervové soustavy, především pro trénink pozornosti a soustředění, sebeovládání a sebekázně (zklidnění impulzivity a hyperaktivity), zlepšení výkonu intelektu, zrychlení reakcí a postřehu.

Jak se EEG - biofeedback provádí?

Trénink probíhá formou počítačové hry, kterou hrajete pouze silou své mysli, bez klávesnice nebo myši. Klientovi je pomocí malé elektrody snímán záznam elektrické aktivity mozku. Signál je tříděn, analyzován a převáděn na podobu počítačové hry, kterou hraje pouze svojí myšlenkovou aktivitou , bez pomoci myši či klávesnice. Řídí auto, létá stíhačkou. “Hru” ovládá jen činností svého mozku. Jinými slovy: mozek řídí sám sebe. Když narůstá aktivita mozku v žádoucím pásmu, dochází k odměňování za dobré výsledky ve hře. Tak mozek sám rozvíjí proces učení nových vhodnějších frekvencí mozkových vln. Poté, co vzrůstá aktivita v nežádoucím pásmu, úspěch ve hře mizí. Celý proces se podobá normálnímu učení a cvičení.

EEG trénink využívá kombinace toho podstatného, co lidská mysl potřebuje. Jednou z těchto věcí je činorodost, neustálá aktivita, chuť získávat nové podněty, a tou druhou je pohodlnost, lenost, snaha ulevit si od problémů a uvolnit se. Z toho plyne, že náš mozek se rád učí, jak si řešení problémů usnadnit, zrychlit a zpříjemnit, když se mu ukáže, jak na to. Mozek je nesmírně přizpůsobivý a schopný učení, a tak může zlepšit i svoji vlastní činnost, pokud jsou mu poskytovány okamžité a cílené informace. Proto jsou výsledky tréninku zpravidla trvalé.

Pro koho je metoda určena?

Kondiční trénink:

  • vhodný pro profesionály a jedince, kteří potřebují dosahovat výborných výkonů, zlepšení postřehu, paměti, soustředění, přesnosti, rychlosti a pružnosti při zachování vnitřního klidu a vyrovnanosti

Trénink při problémech:

EEG - Biofeedback - výuka EEG - Biofeedback - výuka
  • poruchy pozornosti a hyperaktivní syndrom
  • specifické poruchy učení (dyslexie, dysgrafie, dyskalkulie…)
  • specifické poruchy chování
  • poruchy spánku v dětství a v dospělosti - problémy s usínáním, nespavost, noční děsy, pomočování, apod.
  • vývojové poruchy řeči
  • manažerský syndrom, syndrom vyhoření
  • tréma, napětí před a při výkonech
  • chronické bolesti hlavy, syndrom chronické únavy
  • stav po organickém poškození mozku

Nejčastější příčinou poruch mozku je ADHD - Attention Deficit Hyperactivity Disorder (dříve LMD - lehká mozková dysfunkce) a s touto poruchou související projevy jako je agresivita, citová nestabilita, impulzivnost, obtíže v komunikaci, poruchy koncentrace pozornosti. Řada výzkumů potvrdila častou souvislost s poruchami učení a s poruchou řečového projevu, ale i skutečnost, že děti s ADHD častěji trpí enurézou, poruchami spánku a mají větší sklony k různým nehodám a úrazům.
Zvláště vhodný je u dětí, kterým v předškolním věku byl doporučen odklad školní docházky, chodí na logopedii, mají potíže v kolektivu v mateřské škole apod.: včasnou nápravou lehkých mozkových dysfunkcí lze ušetřit mnohem závažnější trápení ve škole dítěti, jeho rodičům i jeho učitelům.

Má EEG Biofeedba věková omezení?

Prakticky nikoli. EEG Biofeedback byl objeven experimentálně u koček a opic, klinické úspěchy jsou referovány již od věku 2 let. Zvláště vhodný je u dětí, kterým byl v předškolním věku doporučen odklad školní docházky (z důvodu pracovní nevyzrálosti či nevyzrálosti specifických funkcí), chodí na logopedii, mají obtíže v kolektivu , jsou hyperaktivní, nesoustředěné, impulzivní apod. Včasnou nápravou lehkých mozkových dysfunkcí lze ušetřit nejen dítěti, ale i rodičům a pedagogům řadu trápení a nepříjemností ve školní třídě.
U osob vyššího věku EEG Biofeedback příznivě ovlivňuje kognitivní funkce (duševní svěžest, pozornost, paměť).

Jak dlouho trvá a kdy se objeví první výsledky?

Trénink se odehrává v jednotlivých sezeních trvajících cca 45 minut. Optimální frekvence tréninku je dvakrát týdně. Počet potřebných sezení je individuální, liší se podle věku, typu potíží, jejich závažnosti, apod. Velmi orientačně však lze říci:
Pokud jste dospělí, váš mozek funguje dobře, ale svůj výkon si ještě chcete zlepšit, postačí vám přibližně 10 - 15 sezení kondičního tréninku.
Přidají- li se mírné potíže jako např. duševní rozladěnost, nespavost apod. - pak zahrnuje základní trénink asi 20 sezení.
U středně závažných stavů, kam řadíme např. lehké mozkové dysfunkce, potřebujete 40, někdy až 60 sezení.
V případě závažných zdravotních potíží ( DMO, poúrazové stavy, atd.) je třeba počítat s dlouhodobým tréninkem zahrnujícím více než 60 sezení. Výsledky tréninku jsou patrné postupně.
Počáteční pokrok je u většiny stavů zřejmý již během prvních 10 - 20 sezení. U dospělých v kondičním tréninku se účinek může projevit už po první návštěvě.

 

Více informací na: www.biofeedback.cz


BIOFEEDBACK CENTRUM, D centrum z.s, Chlumská 453, Zlín Louky | Nahoru | Zpět | Na úvodní stránku